_

Rojení včel

Dobrý den milí příznivci blanokřídlého hmyzu – naší včely medonosné,
každý člověk se může dostat do situace, kdy potká ať u sebe na zahradě nebo ve svém okolí, vyrojené včely.
Rojení včel je přirozená odvěká cesta jak se včelstva rozšiřují po krajině.
K rojení dochází nejčastěji od poloviny května do konce června, ale vždy situace závisí na průběhu konkrétního včelařského roku.
Aby včelstvo dostalo „rojovou náladu“ musí se setkat několik faktorů najednou.
V úle musí být díky příhodným podmínkám příliš mnoho včel a proto si včelstvo vychová novou matku a starou vypudí z úlu.
Původní matka opustí úl s částí včelstva a hledá vhodný prostor, kde by se usadila.
Všímavý člověk může vidět, jak na nějaké příhodné větvi visí hrozen včel a další včely okolo tohoto hroznu poletují.
V tuto chvíli část včel hledá vhodné místo a pokud jej naleznou, včelstvu tuto zprávu předají včelím tancem a celý roj se přesune na nové místo.
Vyrojené včely jsou běžnému člověku jen málo nebezpečné, protože před opuštěním úlu se pořádně nakrmili medem, aby celou cestu bez problému zvládli.
A jak víme, i chlap, když je najedený, tak je v pohodě. 🙂
Ideální postup je informovat nejbližšího včelaře o vyrojených včelách a on poradí s dalším postupem.
Je zbytečné volat hasiče nebo městskou či státní policii, protože pokud včelstvo nikoho neohrožuje, tyto složky IZS Vás většinou odkážou právě na včelaře.
Pokud se včely rojí na nějakém místě, kde by ohrožovali veřejnost, složky IZS samozřejmě zasáhnou.
Stejně tak není vhodné hned nakupovat insekticidní spreje a včely hubit. Uvědomme si, že bez včel by na planetě zemi nebyl ani člověk.
V případě, že by jste se do této situace dostali v okolí Říčan můžete kontaktovat i naše včelaře, kteří Vám rádi poradí.

Takže v případě, že se setkáte se včelím rojem a nebudete si vědět rady neváhejte a zavolejte.

Například přítele včelaře Jaroslava Hájka, který v sezóně vozí vybavení na odchyt rojů stále sebou a je schopen Vám v rámci možností pomoci či poradit.
Číslo na něj je + 420 604 745 266.
Včelám zdar.

Vaší říčanští včelaři